Gelukkig horen we die magische woorden – 21st century skills – steeds vaker als het over de ontwikkeling van het onderwijs gaat. Doorvragen leert ons echter dat het beeld wat mensen ervan hebben vaak vaag of beperkt is. Bij dezen mijn poging een verhelderende duit in het zakje te doen en wat vooroordelen te ontzenuwen.

Allereerst: nee, nee, nee, 21st century skills staan niet gelijk aan ict-gebruik. Echt niet. Ze behelzen vele malen meer dan dat. Het doel van 21st century skills is, zoals de naam al doet vermoeden, dat we onze leerlingen de vaardigheden aanleren die ze in de 21e eeuw nodig zullen hebben. Het doel van onderwijs is om leerlingen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de maatschappij. Aangezien die maatschappij snel verandert, zal het onderwijs daarop in moeten spelen en mee moeten veranderen.

In een wereld waarin steeds meer internationaal gedacht wordt, waarin grenzen nauwelijks meer bestaan, is goed kunnen studeren eigenlijk niet meer zo belangrijk. De meerwaarde zit in creativiteit, bijvoorbeeld. Kennis veroudert steeds sneller. Kennis is ook binnen luttele seconden opvraagbaar. In plaats van onze leerlingen te vragen feiten uit het hoofd te leren, lijkt het daarom beter bij deze tijd te passen dat we ze leren hoe ze met de beschikbare gegevens om kunnen gaan. Mediawijsheid, dus, in de brede zin van het woord.

We zullen ze moeten helpen zich te ontwikkelen tot kritische, probleemoplossende burgers. Hiertoe is het nodig dat ze goed leren communiceren, dat ze leren samenwerken, dat ze zich aan leren passen, creatief zijn en dat ze oog hebben voor de ander. Al deze elementen zijn vrij makkelijk in ons curriculum op te nemen.

Als we nu eens kijken naar de opdracht die ik [hier] heb beschreven, zien we terug:
– mediawijsheid
– creativiteit
– probleem oplossen
– samenwerken
– kritisch zijn
– communiceren
Tegelijkertijd zijn ze bezig met Kennis van Land en Cultuur, met vier vaardigheden, met sociale media en ICT. Vanuit hun eigen nieuwsgierigheid, op hun eigen manier. En dat allemaal binnen een lesuur.