Vaardigheden

Het verhaal biedt zoveel aanknopingspunten dat ik het zelf al niet meer gek vind dat ik er, voor wat de vaardigheden betreft, steeds weer bij uitkom. Er zijn ook zo veel verschillende manieren om dat verhaal in te zetten bij onze lessen. http://eeboo.com/store/show_by_tags/Tell%20Me%20A%20Story http://diannedelascasas.com/storytelling-games/ http://www.oh-cards.com/index.php?article_id=1&clang=1 Story in a Bag Use your device (foto’s maken Lees verder…

Grammatica

Grammatica is – vreemd genoeg – niet het favoriete onderwerp van elke leerling. Grammatica-onderwijs wordt vaak als droog en saai ervaren. Als we dit willen doorbreken, kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat die grammatica binnen een context een plaats krijgt. Of er een competitie-element aan toe te voegen. Hieronder vind je enkele suggesties Lees verder…

Speelse vaardigheden

We willen allemaal de vaardigheden wel eens op een andere manier aan bod laten komen in de klas dan middels de standaard luisteroefening of de gesprekjes uit de leergang. Door je leerlingen op een creatieve manier uit te dagen kun je je vaardigheidslessen niet alleen afwisselend maar ook leuk maken. In een eerdere post Lees verder…

Differentiatie 101 part 3 – en nu concreet

Goed, we hebben nu zowel de theorie als de achtergrond over differentiatie gelezen. We zien de meerwaarde, willen het uitproberen. Maar dan? Hoe nu verder? Hieronder hoop ik concrete handvatten te bieden over hoe je een les gedifferentieerd in kunt richten. Niveau: Zoals gezegd, differentiëren we meestal op niveau. Niets mis mee natuurlijk. Dit Lees verder…

Even helemaal anders – nog 4 alternatieve benaderingen

Gespreks-/spreekvaardigheid A penny for your thoughts: [Benodigdheden: een verzameling pennies] Bij a penny for your thoughts draait het erom je leerlingen aan de praat te krijgen. Je hebt een pot pennies op je bureau staan, en geeft er een aan drie van je leerlingen. Zij mogen de penny houden, maar daar staat tegenover dat Lees verder…

Op het web – handige sites & apps (1)

Vocabulaire-onderwijs: Ben je op zoek naar een gebruiksvriendelijke app om op een aantrekkelijke, uitdagende manier je vocabulaire-onderwijs in te richten? Kijk eens naar Clue Word. In deze app geef je je leerlingen acht aanwijzingen, aan de hand waarvan je leerlingen de woorden die je omschreven hebt juist moeten spellen. Hierbij moeten ze kiezen uit de Lees verder…

Even helemaal anders – 6 alternatieve benaderingen

Woordjes overhoren: Heb je al eens een tekendictee geprobeerd? Een tekendictee is een dictee waarbij je de woorden die je leerlingen hebben moeten leren gebruikt in een verhaal of een beschrijving. Terwijl jij aan het woord bent, moeten je leerlingen luisteren en datgene wat je vertelt proberen te tekenen. Uiteraard maak je ze duidelijk Lees verder…

Stick, stones and…penguins? – over pesten

Eind 2012 was er plots veel woede in Nederland. Twee tragische zelfdodingen van gepeste jongeren in korte tijd. Dat kon niet. De publieke verontwaardiging richtte zich al snel op de jeugd en de scholen. Hoe kunnen die jongeren… Het is hun schuld dat… Die docenten hadden toch… Het is schandalig hoe… Met verwijten maken Lees verder…

Gespreksvaardigheid – 3 werkvormen

We proberen onze leerlingen een taal te leren met als doel dat ze die taal kunnen gebruiken. In eerste instantie binnen, maar later ook buiten de muren van de school. Naast lees-, luister- en schrijfvaardigheid, proberen we ze ook spreekvaardigheid bij te brengen. Maar spreekvaardigheid is natuurlijk nooit het einddoel van onze lessen Engels. Lees verder…

Spreekvaardigheid – 5 spellen

Ik hoor regelmatig van collega’s en studenten dat spreekvaardigheid een lastig punt is binnen het hedendaagse onderwijs. Natuurlijk geven wij docenten allemaal het goede voorbeeld door vanaf klas 1 louter in het Engels met onze leerlingen te communiceren, of het nou VMBO of VWO is, maar toch… De oefeningen die menig werkboek biedt, gaan Lees verder…