behaviorisme vs sociaalconstructivisme

Ook al heeft het behaviorisme al enkele decennia afgedaan, het is toch handig ons te beseffen wat het inhoudt. Sterker nog, misschien is dat besef zelfs nodig om te begrijpen waarom er zo’n ingrijpende verschuiving in het onderwijs heeft plaats gevonden. En eventueel ons eigen onderwijs aan te passen. Het behaviorisme stelt dat je Lees verder…

E-learning

E-learning is het bewust inzetten van elektronische hulpmiddelen om zo het leren flexibeler, rijker en effectiever te maken. Net zoals bij andere didactische keuzes, zijn er principes waarmee we bij e-learning rekening moeten houden. Hieronder volgt een beknopt overzicht. Allereerst een geruststelling: uit veel onderzoek blijkt dat e-learning niet (goed) werkt als er niet Lees verder…

Differentiatie 101 part 2 – manieren

1] Convergente differentiatie*: De docent staat centraal. Hij legt uit of doet voor, oefent met de kinderen en laat hen daarna zelfstandig werken. Zwakkere leerlingen krijgen extra ondersteuning (verlengde instructie). Snellere leerlingen hebben verdiepingsmateriaal tot hun beschikking. De docent zorgt ervoor dat het minimumdoel door alle leerlingen gehaald wordt. Zorgleerlingen zouden bij deze verlengde instructie wel Lees verder…

Differentiatie 101 part 1 – waarom?

Differentiatie is zo langzamerhand hét toverwoord in het onderwijs. In Nederland lijken we het maar niet voor elkaar te krijgen om op grote schaal, structureel gedifferentieerd les te geven. Tegelijkertijd is diezelfde differentiatie in bijvoorbeeld Finland, mede door de organisatie van het schoolsysteem (peruskoulu), niet weg te denken. Als je Nederlandse docenten vraagt wat hun Lees verder…

Leerstijlen – Kolb vs Vermunt

Kolb: De doener wil het liefst zo snel mogelijk aan de slag. Al doende leert hij. Hij vind het niet erg om te vallen en op te staan. Een denker werkt veel liever vanuit een abstract kader en wordt graag intellectueel uitgedaagd. Denkers werken over het algemeen het liefst zelfstandig en vanuit de theorie. Lees verder…

7 Didactische principes

1] Aanschouwelijkheidsprincipe: Indien mogelijk is het altijd waardevol om het leerproces van je leerlingen te ondersteunen door ze het geleerde zintuiglijk te laten  waarnemen. Je kunt hierbij denken aan concrete waarnemingen (voorwerp meenemen, iets voordoen), aan audio-visuele waarnemingen (graag aangevuld door eigen ervaringen van je leerlingen) en afbeeldingen. 2] Differentiatieprincipe: Het is, zowel voor jezelf Lees verder…

Vocabulaire-onderwijs – waar kunnen we rekening mee houden?

De wet van Zipf: Kort samengevat stelt Zipf dat er een klein aantal woorden in elke taal is dat heel veel gebruikt wordt. Je kunt je als leerder van die taal daarom met een betrekkelijk kleine woordenschat al snel redelijk redden. Receptief vs productief: Onze leerlingen hoeven daarnaast niet alle woorden op dezelfde manier te kennen. Van Lees verder…

De Kubus van De Block

Elke docent maakt elke les, bewust of onbewust, een of meerdere didactische keuzes. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de doelen die hij zichzelf of zijn leerlingen stelt, de stof die hij wil behandelen of de werkvormen die hij hanteert. De Gentse didacticus Alfred de Block heeft enkele verschillende leerdoelen geïdentificeerd en deze in Lees verder…

De oefeningentypologie van Neuner

De oefeningentypologie van Neuner beschrijft de ideale opbouw van oefeningen in het (communicatieve) taalonderwijs, en onderscheidt in die opbouw 4 fasen. Deze fasen zijn opgebouwd van receptief, via reproductief naar productief. Ook bouwen ze op van gesloten naar open, en van voorspelbare naar onvoorspelbare oefeningen. Hieronder een korte omschrijving van elk van de fasen. Lees verder…