Woordjes overhoren:
Heb je al eens een tekendictee geprobeerd? Een tekendictee is een dictee waarbij je de woorden die je leerlingen hebben moeten leren gebruikt in een verhaal of een beschrijving. Terwijl jij aan het woord bent, moeten je leerlingen luisteren en datgene wat je vertelt proberen te tekenen. Uiteraard maak je ze duidelijk dat het er niet om gaat hoe goed ze kunnen tekenen, maar of ze de elementen uit je verhaal weer kunnen geven. Op een leuke, ontspannen, creatieve manier train jealternatieven zo luistervaardigheid en gebruik je de woordenschat die ze verworven hebben. Denk – afhankelijk van het aanbod, uiteraard – bijvoorbeeld aan een beschrijving van een huis, keuken, persoon, kantoor, vakantie of de activiteiten die iemand gedurende een week doet. [A1-A2]

Grammatica:
Rory’s Story Cubes die we eerder al tegen kwamen zijn ook goed in te zetten om je leerlingen actief en bewust met grammatica aan de slag te laten gaan. Hun taak wordt dan, bijvoorbeeld, om met gebruik van de dobbelstenen zinnen waarin de trappen van vergelijking voorkomen te produceren. Of de Present Continuous. Een andere optie is ze op basis van de dobbelstenen een verhaal in een bepaalde werkwoordstijd te laten vertellen. Je kunt ze de zinnen die ze produceren zelfs op laten schrijven, zodat ze ook meteen wat schrijfoefening meenemen. Bovendien is het dan makkelijker om wat voorbeeldzinnen uit de groepjes te laten komen ter afronding van de activiteit. [A1-B1]

Gespreksvaardigheid:
Een leuke energizer (en kennismakingsactiviteit) is levend kwartet. Hierbij laat je je leerlingen door de klas lopen, op zoek naar drie mensen die iets hetzelfde hebben als zij. Zodra ze drie mensen hebben voor wie hetzelfde geldt, hebben ze een kwartet. Bijvoorbeeld namen die met een M beginnen, geboren in dezelfde maand, welke film je het laatst gezien hebt, kleur sokken. Als ze er maar naar moeten vragen. In de hogere jaarlagen kun je extra uitdaging toevoegen door hen zelf de categorieën te laten bedenken. Wie vormt de meeste kwartetten? [A2-B2]

change-ahead-sign

Luistervaardigheid:
BINGO! In plaats van de bij de meeste luistervaardigheidsoefeningen gebruikelijke vragen die gericht zijn op begripsvaardigheid, focus je je met deze werkvorm op verstavaardigheid. Je maakt bingokaarten met 16 of 25 woorden uit de tekst die je laat horen. [Dit is een handige site om dat gerandomiseerd voor je te laten doen, zodat je verschillende versies van dezelfde kaart hebt.] Je kunt ervoor kiezen de woorden uit de woordenlijst die ze hebben moeten leren terug te laten komen op de kaarten. Maar een mix van woorden uit eerdere lessen kan natuurlijk ook. Misschien wil je ze juist nog niet bestudeerde woorden alvast eens in context laten horen. Je kunt er zelfs voor kiezen om juist grammaticale structuren op deze manier extra aandacht te geven, door ze naar de Past Simple te laten “zoeken”, bijvoorbeeld. Het kan allemaal. Belangrijk is in elk geval dat je je leerlingen eerst enkele minuten geeft om de woorden op hun kaart door te nemen. Wat ik zelf een groot voordeel van deze werkvorm vind, is dat zwakkere leerlingen nu ook eens goed kunnen scoren bij luistervaardigheid. [A1-B1]

Leesvaardigheid (examen):
Via de leesexpert-werkvorm bereid je je leerlingen voor op bijvoorbeeld hun examen terwijl je de verschillende vaardigheden combineert. Laat je leerlingen eerst de examens van de afgelopen jaren bekijken. Welke onderwerpen worden aangeboden? Inventariseer deze globaal (school, history, art). Vervolgens laat je je leerlingen in groepjes de zes tot tien meest voorkomende onderwerpen bestuderen. Per groepje gaan ze op zoek naar verschillende authentieke krantenartikelen of filmpjes en maken ze aantekeningen over wat ze ontdekken.  Je zou zelfs een groepje de taak kunnen geven de vraagsoorten te laten onderzoeken. Na ongeveer een blokuur presenteren ze de opbrengst van hun groepswerk aan de rest van de klas. Vervolgens gaan ze met de eerder bekeken examens aan de gang, eventueel in groepjes.
Op deze manier hebben je leerlingen leesvaardigheid, spreekvaardigheid, gespreksvaardigheid, schrijfvaardigheid en luistervaardigheid geoefend, terwijl je via dialogisch leesonderwijs je leerlingen ook nog eens hebt voorbereid op hun examen. [B1-C1]

Schrijfvaardigheid:
Laat je leerlingen op Amazon of Ebay een (bizar) product zoeken waar zij een review over schrijven. De fascinerende Japanse Chindogu-uitvindingen zijn wat dat betreft wellicht bruikbaar. Maar de review kan natuurlijk ook gaan over een film die ze gezien hebben, of een liedje dat ze mooi vinden. Wat te denken van een item uit het journaal of de krant dat hen aansprak? Door de leerling keuzevrijheid te geven, bied je hen de kans in hun eigen belevingswereld te werken. Als eis kun je bijvoorbeeld stellen dat ze enkele sleutelwoorden uit het item of uit andere reviews mee moeten nemen in hun beschrijving, zodat ze ook nog eens actief aan uitbreiding van hun woordenschat werken. [A2-C1]