Auteur: Erno Mijlandsmihopedia
ISBN: 978-94-90484-02-6

Smihopedia laat weinig ruimte voor twijfel als het aankomt op waar het boek voor bedoeld is: concrete toepassingen van sociale media in het onderwijs (#smiho). [In mijn blog] gaf ik al redenen om sociale media in de klas te omarmen. Facebook, Twitter en dergelijke stellen ons in staat om de muren van het klaslokaal en de tijden van de les te negeren en zo de leercurve van onze leerlingen te vergroten en te verlengen (asynchroon leren). Erno Mijland neemt deze en andere vormen van sociale media in zijn boek nader onder de loep en bespreekt uidagingen en mogelijkheden omtrent toepassingen van “smiho”.

Sociale media worden in het onderwijs nog wel eens als spannend ervaren. Onze leerlingen kunnen er soms beter mee overweg dan wij. Er zijn veel afleidende factoren. En velen van ons zijn nog niet gewend aan het idee dat sociale media niet alleen voor infotainment gebruikt worden. Toch kunnen we er anno 2013 echt niet meer om heen. Ook niet, zéker niet, in het onderwijs. Mijland biedt met zijn boek handvatten om de leer-kracht die in sociale media schuilt te benutten. Zijn indrukwekkende lijst functionaliteiten en de buitengewoon handige bijbehorende [site], bijvoorbeeld, verleiden je als lezer al snel om mee te denken en inderdaad de vele mogelijkheden die er liggen te wíllen gebruiken. Deze recensie is te kort om zijn boek volledig recht te doen, maar zal hopelijk wel de interesse te wekken, want dat is Smihopedia zeker waard!

Mijland begint zijn boek met hoe breed het concept sociale media nou eigenlijk is en welke mogelijkheden erin besloten liggen. Daarna speelt hij zeer overtuigend de kaart van het inspelen op de belevingswereld van onze leerlingen. We kunnen simpelweg niet om sociale media heen, zo stelt hij. En hij heeft natuurlijk gelijk. Zelfs al spreekt ICT ons misschien niet meteen aan. (Lees het stuk digital natives vs digital immigrants van Prensky maar eens.) Sociale media bieden ons een concrete ingang voor betekenisvol onderwijs, waarbij leerlingen zich betrokken voelen en met een bepaalde mate van eigenaarschap voorbereid worden op de toekomst.

Wat ik bijzonder sterk vind aan dit boek is dat het zeer prettig geschreven is. Smihopedia is daarnaast praktisch en direct bruikbaar. De opbouw is logisch en het is doorspekt van tips om in je school aandacht aan ICT en sociale media te besteden, of je nou docent of schoolleider bent. Doel hiervan is niet zozeer om ons, zijn lezers, de overtuigen van de meerwaarde ervan, maar vooral – in eerste instantie – om je meer ICT-bewust te maken. Om met je leerlingen, collega’s, schoolleiding in gesprek te gaan over wat we willen en wat we in het onderwijs kunnen met behulp van de PC.

Door in onze les aandacht aan sociale media te geven, helpen we onze leerlingen mediawijs te worden en bereiden we hen voor op hun toekomstige rol als zelfstandig, verantwoordelijk en kritisch deelnemer aan de samenleving. Smihopedia is een voortreffelijk uitgangspunt om dit vorm te helpen geven.

21st Century skills, anyone?